نحوه ثبت شکایات مراجعین

 با احترام کافیست در قسمت پایین سایت روی  گزینه ارسال پیام کیلیک کنید و شکایت و مشکل خود را بیان بفرمایید.