قوانین و مقررات

کاربر گرامی

این سایت به اطلاعات خصوصی اشخاصی که از خدمات سایت استفاده میکنند، احترام گذاشته، از آنها محافظت نموده و به حریم شخصی شما بسیار اهمیت میدهیم و در این راستا، تکنولوژی مورد نیاز هر چه مطمئن‌تر و و امن‌تر شدن اطلاعات شما از سایت را توسعه بخشیده‌ایم.

لازم به ذکر است اطلاعاتِ دریافتی به جهت بهبود فرآیند برقراری ارتباط با شما، پاسخگویی به سوالات و درخواستها، میباشد.