قوانین و مقررات

لطفا قبل از استفاده از این سایت شرایط و مقررات آن را مطالعه نمایید.

در صورت استفاده از این سایت، شما موافقت خود را با این شرایط و ضوابط بیان می کنید. اگر با این شرایط و ضوابط موافقت ندارید، لطفا از این سایت استفاده نکنید!

سایت این حق را برای خود قائل است که در هر زمانی این شرایط و قوانین را تغییر دهد و استفاده مداوم شما از وب سایت به معنای پذیرش این شرایط و مقررات است.

اگر در شرایط پزشکی اورژانسی قرار دارید با پزشک خود و یا با شماره تلفن 115 تماس بگیرید.

تمامی مطالب ارسال شده در وب سایت تحت قوانین کپی رایت در ایران و سایر کشورهای خارجی است و سایت اجازه استفاده از این مطالب را فقط برای استفاده شخصی و غیر تجاری در صورت ذکر منبع را میدهد.

چنانچه شما هریک از این شرایط و قوانین را نقض کنید مجوز استفاده شما از این مطالب به پایان میرسد و باید هرگونه کپی از این مطالب را پاک کنید.

عودت هزينه پرداختي بعد از خرید امكان پذير نميباشد لطفا قبل از خريد دقت بفرماييد چرا كه كار ما ارائه خدمات است نه كالا و استفاده يا عدم استفاده شما از خدمات ما تاثيري در زحمات ما براي ارائه خدمت ندارد.

با تشكر